[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Knowe Ledge Management สพม.40 (SEC40 KM) : สพม.เขต 40
 
    


บริหารทั่วไป
เรื่อง : โครงการปรับภูมิทัศน์
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ     นายจีระ ทัศนศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม มีนโยบายปรับภูมิทัศน์ ให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด อาคารสถานที่น่าอยู่ น่าใช้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2554  นี้ผู้เขียน : นายสิทธิโชค ทองโคตร
หน่วยงาน : บึงสามพันวิทยาคม
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1006


บริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การเข้าร่วมพัฒนาบุคลากร 7 / มิ.ย. / 2554
      เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 7 / มิ.ย. / 2554
      โครงการปรับภูมิทัศน์ 7 / มิ.ย. / 2554
      แนะนำประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม Website: www.tdp.ob.tc 7 / มิ.ย. / 2554
      ประชุมพัฒนาเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้(KM) 8 / ส.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์ ITEC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพฃรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-729797-8 โทรสาร 056- 729799 Email : sec40phchb@gmail.com