[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Knowe Ledge Management สพม.40 (SEC40 KM) : สพม.เขต 40
 
    

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์
ชื่อเล่น :
รองวิรัตน์
ตำแหน่ง :
รอง ผอ.สพม.40
หน้าที่ :
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Telephone :
056729797
Email :
secondary40@obec.go.th
กลุ่ม / แผนก :
CKO

    
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์ ITEC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพฃรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-729797-8 โทรสาร 056- 729799 Email : sec40phchb@gmail.com